LPG systémy LOVATO a LANDI RENZO

Tel.: 0905 386 581 • 0908 705 574 • info@lovatoslovakia.sk

Inšpekcia nádrží CNG a LNG

Address

Zákon č. 106/2018 Z.z. priniesol povinnosť majiteľov vozidiel na plyn LNG resp. CNG nechať si vykonať inšpekciu nádrže(-í) CNG resp. LNG. Pri nádržiach na CNG podlieha nádrž inšpekcii ak uplynula lehota 4 rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4 ročných intervaloch.

Pri nádržiach na LNG podlieha nádrž inšpekcii ak uplynula lehota 1 rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 1 ročných intervaloch.

Podrobnosti v zákone v § 133 a 134 a vo vyhláške č. 140/2018 Z.z. v § 31 až 39.

Túto povinnosť je možné vykonať aj u nás v priestoroch spoločnosti MotorGas alebo pri dopravných podnikoch je možnosť inšpekciu vykonávať v priestoroch podnikov.

Inšpekciu je potrebné zabezpečiť do 20.5.2019, dokedy je prechodné obdobie viď § 170 ods. 26.

Všetky nádrže CNG /LNG pokiaľ spĺňajú podmienky bezpečnej prevádzky musia byť po inšpekcií označené kontrolnou samolepkou s dátumom konca platnosti inšpekcie nádrže.

Zabezpečte si kontrolu včas, aby ste sa vyhli časovému stresu pred Vašou najbližšou technickou kontrolou.