LPG systémy LOVATO a LANDI RENZO

Tel.: 0905 386 581 • 0908 705 574 • info@lovatoslovakia.sk

EASY FAST DIRECT INJECTION 4 CYLINDERS LPG

Address

Systém EASY FAST DIRECT INJECTION je určený pre benzínové motory s priamym vstrekovaním od 2 do 4 valcov. Ochrana a emulácia vstrekovačov paliva sú najdôležitejšie aspekty aplikácie a boli vyvinuté s konzistentnými laboratórnymi a cestnými testami, aby sa zabezpečilo maximálne potešenie z jazdy.

1
2
3
4
5
6
7
8
1
Reduktor: zariadenie, ktorým sa kvapalný plyn premieňa na plynnú fázu, čím sa znižuje a upravuje jeho tlak.
2
Filter: filtruje plyn, má snímače, ktoré merajú teplotu, tlak plynu a tlak potrubia.
3
Injektorová lišta: vstrekne postupne správne množstvo plynu do každého valca.
4
Prepínač režimu: umožňuje užívateľovi prepínať medzi plynom a benzínom a indikuje hladinu plynu v nádrži.
5
ECU: prijíma signály z rôznych snímačov, počíta a poskytuje parametre pre prevádzku plynu.
6
LPG čerpacia prípojka: zariadenie, cez ktoré sa plní valec.
7
LPG nádrž: nádrž na LPG v kvapalnej a plynnej fáze.
8
Multiventil: umožňuje plyn do a z nádrže, meria hladinu plynu v nádrži a je vybavený rôznymi bezpečnostnými zariadeniami.